Nieuws

Monografie, leven en werk Erik Suidman

A.s zondag 6 oktober om 17.00 uur opent in KuuB ruimte voor kunst en cultuur de tentoonstelling Geluidloze Schreeuw.

Een eerbetoon aan begin 2018 overleden kunstenaar en collega Erik Suidman.
Ook zal dan het boek gepresenteerd worden, over zijn leven en werk, waar het afgelopen jaar aan gewerkt is en dat o.a. door crowdfunding tot stand kwam.
De Utrechtse schilder Erik Suidman (1964-2018) schilderde vrijwel uitsluitend mensen – vooral mensen in kwetsbare, verdrietige of wanhopige toestand. Zijn personages slepen zich voort door een uitzichtloos bestaan, verstoppen zich achter een masker of schreeuwen hun frustraties uit.

Suidman was een autodidact, die pas op dertigjarige leeftijd zijn bestemming als schilder vond. Hij was uiterst productief, ook om de tijd die hij had ‘vermorst’ in te halen, en maakte minstens tweehonderd grote werken en ruim dertienhonderd kleine. Op 2 januari 2018 verongelukte hij in India.

Dit boek is een weergave van zijn indrukwekkende werk en een eerbetoon aan een kunstenaar en vriend. Het is samengesteld door zijn partner Fabian Galama, collega-kunstenaar Lou Vos en studievriend Roy van de Graaf. Vormgeving Lou Vos en Fabian Galama. Tekst: Roy van de Graaf. Het boek schetst zijn ontwikkeling als schilder en doet een voorzichtige poging om het werk te duiden. Maar het laat vooral veel bijzondere schilderijen zien, waarvan de museale kwaliteit inmiddels is erkend.
 
Het boek is verkrijgbaar bij KuuB, ruimte voor kunst en cultuur http://kunstruimtekuub.nl
bij Bol.com, binnenkort bij Kunstliefde https://www.kunstliefde.nl
Of stuur voor informatie een mail naar info@vlampijpateliers.nl
Roy van de Graaf, Fabian Galama, Lou Vos
Erik Suidman
Echt gezellig wordt het nooit
ISBN 9789491757853, 320 blz, € 45,00