Mary Janssen

Tekst
In mijn werk bevraag ik grenzen. Hoe relateren we ons aan de wereld om ons heen, aan de ander. Worden we daardoor gevormd, bepalen we zelf? Het belichamen van het hier en nu, van het situationele en het universele. Het boeit me hoe we worden in het nomadisch zwerven door een landschap waarmee we wederzijds en onontkoombaar interacteren.

Ik schilder, teken en maak gebruik van video en fotografie, soms woorden en beweging. In mixed media en soms interdisciplinair werk en installaties wil ik reflecteren op de gelaagdheid die ik ervaar in wat ogenschijnlijk of werkelijk de realiteit vormt waarin ik ben.

Voor dans en beweging heb ik een speciale passie. Daarin voel ik grote concentratie en vrijheid. In mijn werk focus ik me vaak op het lichaam: het enige waartoe we behoren, dat ons toebehoort, waardoor we er zijn. Bewegen betekent voor mij het lichaam ervaren in relatie tot ruimte en tijd. Voor mij een waardevolle extra input voor het werk dat ik maak.

Biografie
In 2016 studeerde ik af bij ArtEZ University of the Arts, Arnhem, richting Fine Art and Design in Education. Ik werk als kunstenaar en docent beeldende kunst voor volwassenen en kinderen.

Dans is in mijn leven, altijd, en ik ontwikkel me in dansimprovisatie vanuit de somatische beweging.

Eerder werkte ik als voedingskundige in internationale voedings- en gezondheidsprojecten.

Disciplines
– schilder en tekenkunst
– installatie
– video
– fotografie

Sociale media
https://maryjanssen.nl
https://www.instagram.com/mary_____art

Mary Janssen
94
2.362 views