Nieuws

Vlampijpateliers behouden en gerenoveerd voor Utrechtse kunstenaars

De gemeente Utrecht laat weten de Vlampijpateliers (Vlampijpstraat 50) grondig te renoveren en verduurzamen. Daarmee behoudt Utrecht een unieke plek voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Het pand is oorspronkelijk aangekocht om gesloopt te worden in verband met gebiedsontwikkeling. De Vlampijpateliers komen in permanent eigendom van de gemeente Utrecht.
Van sloop naar duurzame renovatie
Het pand is de afgelopen jaren beheerd met het oog op sloop en daardoor op dit moment in zeer slechte staat. De gemeente wil de Vlampijpateliers energieneutraal maken, zo veel mogelijk circulair renoveren en de huidige uitstraling behouden. Hierdoor wordt het pand weer voor 40 jaar geschikt om te exploiteren en beter toegankelijk gemaakt.. De renovatie van de Vlampijpateliers start medio mei 2020 en draagt bij aan de ambitie van volledig verduurzaamd gemeentelijk vastgoed in 2040.